Download: 32kbit/s, Upload: 6kbit/s, Čas zadání: 24.9.2018 20:18
Odeslané: , Přijaté: , Ztracené: , Min: , Max: , Průměr: