STARS DNESV-R-P%
STARS VČERAV-R-P%
icon Mikin 1-1-067%
icon nexelN 0-1-117%
STARS TÝDENV-R-P%
STARS SEZÓNAV-R-P%
icon Asgardi... 39-5-780%
icon alwaysh... 96-25-3368%
icon Dejvi 83-21-3565%
icon Cichson22 76-21-3563%
  Zápasy od 25.9.2018 [Ø 6] | 24 0 | 0 0 | 1 1913 | od 20 | Zápasy od založení: 1 69087